• Валидирана програма за ПООза обучение на държавни служители и възрастни обучаеми в областта на облачния компютинг, като по този начин се подобрява реализацията на обучаеми на пазара на трудачрез преодоляване на недостига на умения по отношение на съществуващото търсене на умения от териториалните публични администрации
  • Учебно съдържание & наличен материал на 7 основни европейски езици (EN, ES, IT, FR, EL, SE, BG)
  • Онлайн базирана социална обучителна платформа, която дава възможност за доставянето на обучително съдържание и материал в области с неблагоприятно географско разположение, за да се подобри включването на публичните служители
  • 8 събития за популяризиране (7 национални и 1 за ЕО) и работа в социални мрежи с цел повишаване на осведомеността и популяризиране на целите на проекта и неговите резултати