NEBULA има за цел:

  • Да извлече базирано върху доказателства определение на нуждите от умения за пазара на труда по отношение на уменията и компетенциите за облачен компютинг в Европа, основано на поставените от Цифровия дневен редза ЕС цели.
  • да проучи наличното предлагане на умения от персонала на публичната администрация и да определи мащабана недостига от умения, който трябва да се преодолее.
  • да анализира изискванията от обучение чрез установяване на връзки със заинтересованите страни
  • да изработи учебна програма и разработи програми за ПОО, които ще въведат курсове и материали по умения за облачен компютинг
  • да въведе иновативни методи на обучение
  • да проучи алтернативни пътища за свързване на създадения учебен планс методологиите на обучение, за да го стандартизира и да го направи прехвърлим между членовете на ЕО.
  • да изгради фонд от обучители, които да инициират предоставянето на програма за ПООчрез обучаване и квалифициране на членовете на екипа по проекта, които ще изпълняват програмата
  • Да проведе пилотни обучителни сесии, за да се изпита новата програма за ПООс обучаеми от действителните целеви групи.