The Nebula ProjectLifelong Learning Programme

Откриваща среща по NEBULA

Posted in: новини Started by

Откриваща среща по NEBULA

На 13 и 14 януари 2014 г., в Атина, Гърция бе проведена първата среща, по NEBULA, с която се отбеляза началото на двугодишен проект, финансиран по програмата „Учене през целия живот”. В събитието взеха участие петнадесет представители от всички седем партньори в сдружението. Срещата беше ръководена от PROMEA, като управляваща проекта организация.

По време на откриващата среща сдружението обсъди и взе решение не само по общата процедура на проекта, но също и по техническите детайли за всеки проектен компонент , като подчерта важността да се изготви съвместна програма, върху която ще се изгради програмата за ПОО Партньорите по проекта приеха, че горепосоченият подход ще даде възможност за разработване на услугите по NEBULA в отговор на обучителните нужди на персонала на публичната администрация по отношение на облачния компютинг, като така се осигурява устойчивостта и валоризацията на резултатите от проекта.