контакт

info@promea.gr

тел:+30 2106420440

Адрес:Kosti Palama 28, 15451 ,Neo Psychiko, Greece

Уебсайт:www.promea.gr

Links:

Програма Леонардо да Винчи: http://ec.europa.eu/education/tools/llp_en.htm

Агенция EACEA: http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

Дигитална програма за Европа: http://ec.europa.eu/digital-agenda/

Европейска стратегия за облачен компютинг:  http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/european-cloud-computing-strategy