• Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων για τους υφιστάμενους και τους εν δυνάμει απασχολούμενους στον δημόσιο τομέα με σκοπό την κατάρτισή τους σε θέματα cloudcomputing, οδηγώντας στην αύξηση της δυνατότητας απασχόλησης, γεφυρώνοντας την αναντιστοιχία των υφιστάμενων με τις προς ζήτηση δεξιότητες από τη δημόσια διοίκηση
  • Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και υλικό θα είναι διαθέσιμο σε 7 ευρωπαϊκές γλώσσες (EN, ES, IT, FR, EL, SE, BG)
  • Μια online πλατφόρμα κοινωνικής μάθησης που διευκολύνει τη διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού σε γεωγραφικά μειονεκτούσες περιοχές για τη συμπερίληψη του συνόλου των εργαζομένων του δημόσιου τομέα.
  • 8 εκδηλώσεις διάχυσης (7 σε εθνικό και 1 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο) και διαδικασίες κοινωνικής δικτύωσης για την ευαισθητοποίηση και τη διάδοση των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου.