Στους ωφελούμενους του προγράμματοςανήκουν το σύνολο των υφιστάμενων και των εν δυνάμει δημοσίων υπαλλήλων όλων των βαθμίδων, καθώς στους σκοπούς του έργου ανήκει η ανάπτυξη των πληροφοριακών τους δεξιοτήτων που αφορούν στο cloudcomputing. Τόσο οι εκπαιδευτές όσο και οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στον εντοπισμό των ελλείψεων και στην ανάλυση της ζήτησης/προσφοράς των δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας. Η διαθεσιμότητα ενός online εργαλείου θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο διευκολύνοντας την προσβασιμότητά του από τους ενδιαφερόμενους ακόμα και μετά το τέλος του προγράμματος.

Το έργο NEBULA  αποτελεί ευκαιρία τόσο για τους αυτοαπασχολούμενους εκπαιδευτές, όσο και για τα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς μπορούν να επωφεληθούν από τη διεξαγωγή του προγράμματος ως ειδικευόμενοι εκπαιδευτικοί φορείς στο cloudcomputing. Το έργο αυτό θα αναπτύξει ένα καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης με σκοπό την κάλυψη των υπαρχόντων αναγκών των εν δυνάμει και των υπαρχόντων εργαζομένων του δημοσίου τομέα. Στην πραγματικότητα, το έργο αφορά στην δημιουργία καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος, που εκτός από τη δημιουργία  του εκπαιδευτικού υλικού, περιλαμβάνει και την ανάπτυξη μιας νέας εκπαιδευτικής μεθόδου κατάρτισης.

Στελέχη δημοσίων φορέων, εκπρόσωποι της αγοράς εργασίας, εργαζόμενοι στα ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων, φυσικά πρόσωπα και φορείς που είναι υπεύθυνοι για την ακολουθούμενη στρατηγική στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο έργο αυτό ως θεσμικά ενδιαφερόμενα μέλη. Θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια υλοποίησης του έργου, θα ενημερώνονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα μπορούν να συμμετέχουν συμβουλευτικά από τα αρχικά στάδια υλοποίησης του έργου σύμφωνα με το σχέδιο βιωσιμότητας και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων.

Επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι και άλλοι εκπρόσωποι σωματείων εργαζομένων, φορείς που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες καθοδήγησης σχετικά με τον τομέα της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης ενηλίκων καθώς και της εκπαίδευσης από απόσταση, θα συνεργαστούν ως μακροπρόθεσμα ωφελούμενοι, καθιερώνοντας τις δεξιότητες αυτές ως ζωτικής σημασίας τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ατομικό επίπεδο.