The Nebula Project : A novel vocational training program on cloud computing skills


Användning av molntjänster är en viktig strategi i EU: s digitala agenda.Offentliga förvaltningar kan ha stor ekonomisk nytta av att outsourca IT-infrastruktur och e-tjänster för allmänheten.Kompetenser för hantering av molntjänster kommer att bli nyckeln för anställningsbarhet när efterfrågan på dessa färdigheter ökar.


Nebula skapar ett konsortium för kompetensutveckling och ett nytt yrkesutbildningsprogram för molntjänster, för att förbättra kompetensen inom molntjänster inom offentliga sektorn i EU. Projektets mål är att förbättra offentliganställdas möjligheter på arbetsmarknaden genom att tillföra  ny kunskap i den nya tekniken inom området molntjänster.Utbildningsprogrammet kommer att omfatta alla aspekter av migration för IT-infrastruktur till molntjänster, inklusive tekniska, organisatoriska, ekonomiska aspekter och upphandling.


Genom att bilda ett gränsöverskridande konsortium för att kompetensutveckla offentliganställda inom molntjänster skapas möjligheter att utnyttja hela ekosystemet av intressenter och gemensamma tekniska, organisatoriska och operationella aspekter på övergången till molntjänster. Yrkesutbildningsprogrammet syftar alltså till att täcka behov och krav från EU:s offentliga sektor och göra det möjligt att uppnå målen i den digitala agendan för Europa.Projektkonsortiets mål är att nå resultat som uppfyller visionen för yrkesutbildning år 2020, som beskrivs i Bruges Communiqué, vad gäller yrkesutbildning, yrkesinriktad fortbildning och lättillgängliga, högkvalitativa tjänster

Partners

PROMEA promea
AELP aelp
Tecla tecla
Sambruk  sambruc
UCBL Untitled
FLORIDA florida
Telesig telesig