• Ett kvalitetssäkrat kompetensutvecklingsprogram för att utbilda tjänstemän och vuxenstuderande inom molntjänster, och på så sätt förbättra deltagarnas anställningsbarhet och överbrygga kompetensglappet inom offentlig sektor
  • Innehåll och material på sju olika europeiska språk (EN, ES, IT, FR, EL, SE, BG)
  • En webbaserad lärplattform där allt utbildningsinnehåll och material finns tillgängligt oberoende av geografi och tidsschema, för att öka möjligheterna för alla offentliganställda att delta
  • Åtta seminariedagar (sju nationella och ett EU-omfattande) och informationsspridning via sociala nätverk, för att öka medvetenheten och sprida projektets mål och resultat så brett som möjligt