Sammanfattning om Nebula Mål  Vem kommer att ha nytta av resultatet? EU-programmet Livslångt lärande/Leonardo da Vinci