NEBULA syftar till att:

  • Analysera kompetensbehov på arbetsmarknaden för molntjänster i Europa, som bygger på de mål som fastställts av EU: s digitala agenda
  • Undersöka offentliganställdas kompetens för att kunna avgöra hur omfattande kompetensglappet som ska överbryggas är
  • Analysera utbildningskraven genom kontakter med alla intressenter
  • Utforma en läroplan och utveckla ett yrkesutbildningsprogram, inklusive kurser och materialför införande av molnteknik
  • Introducera nyskapande teknik för genomförande av utbildningar
  • Undersöka alternativa vägar att koppla den utformade läroplanen med etablerad utbildningsmetodik för standardisering och möjliggöra utbyte mellan EU-medlemmar
  • Etablera en grupp av instruktörer för att inleda en leverans av utbildningsprogrammet och kvalificera medlemmar i projektgruppen att kunna genomföra utbildningsprogrammet
  • Genomföra pilotutbildningar, för att testa det nya yrkesutbildningsprogrammet med elever som hör till den aktuella målgruppen